Patchworkový klub Znojmo

"Tvoříme, abychom si to užily, ne abychom se stresovaly…"

Schůzka 9. ledna 2017

  • Výroční členská schůze se koná 10. února 2017  od 18 hodin. Sraz všech je již v 17 hodin, abychom  vše připravily. Jak je dobrým zvykem, každá z nás přijde s plnýma rukama / občerstvení/.
  • Na schůzi budeme platit členské příspěvky 300,- Kč a zálohu 400,- Kč na zájezd na Mezinárodní výstavu patchworku v Praze.
  • V sobotu 22.dubna budeme v Žirovnici opět instalovat výstavu v zámeckém Špýcharu. Ukončení a rozebrání výstavy je plánováno na 27. května. Nezapomeňte zasednout k šicím strojům a připravit své výrobky.
  • Týden krásného pobytu a šití v Želivském klášteře je plánován na dny 21. – 26.. května 2017
  • Na 10. června 2017 je předběžně naplánováno společné šití ve Znojemských strojírnách,  o podrobnostech budeme hovořit na výroční členské schůzi.
RSS 2.0 | Trackback | Comment |

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.