Patchworkový klub Znojmo

"Tvoříme, abychom si to užily, ne abychom se stresovaly…"

Patchwork bez hranic

O tom, jak blízko mohou mít k sobě lidé i když je dělí vzdálenost šest tisíc kilometrů, svědčí příběh našeho Patchworkového klubu Znojmo.

Na podzim roku 2008 jsme si na internetu přečetly rusky a anglicky psanou pozvánku k účasti na mezinárodním projektu nazvaném Sajanská přikrývka. Projekt vypsala obrazová galerie východosibiřského města Sajansk pro všechny, kteří šijí technikou patchwork. Cílem projektu je spojit jednotlivá dílka patchworkářek z různých zemít světa a vyvořit symbolickou společnou pokrývku.

Členkám našeho klubu se projekt zalíbil, v průběhu uplynulých měsíců jsme s vyhlašovateli navázaly kontakt a přihlásily se k účasti. Vyměnily jsme si několik dopisů o činnosti našich klubů, kurzech, zájezdech, výstavách atd. Zajímaly jsme se i o prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Naše dopisy jsme doplnily i fotografiemi nejen našich prací, ale také měst – Znojma a Sajanska. Radost a obdiv byly oboustranné.

Jsme rády, že patchwork, kterému se věnujeme, má své stoupence a šiřitele i v dalekém městě u Bajkalského jezera. Nám i jim přináší potěšení a pohodu, o které se pak dělíme s návštěvníky výstav, které organizujeme v našich městech.

                             

RSS 2.0 | Trackback | Komentáře |

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.