Patchworkový klub Znojmo

"Tvoříme, abychom si to užily, ne abychom se stresovaly…"

Přihláška do klubu

 

Přihláška ve formátu PDF

P Ř I H L Á Š K A

za člena Patchworkového klubu Znojmo o.s.

Příjmení:……………………………………  Jméno:……………………………………

Titul:……………………………………….              Datum narození:………………………….

Kontakt:

Adresa – ulice/č.p.:………………………………………………………………………………

obec/PSČ:……………………………………………………………………………..

Telefon:…………………………………….             Mobil:…………………………………….

E-mailová adresa:……………………………………………………………………………….

Svým podpisem potvrzuji, že souhlasím s podmínkami činnosti patchworkového klubu, které byly projednány a odsouhlaseny na členské schůzi dne 1.9.2008 a nabyly účinnosti dnem registrace 22.9.2008 a zavazuji se k jejich dodržování.

Členský příspěvek byl odsouhlasen ve výši: 300,- Kč / rok.

Datum:……………………………………….           Podpis:……………………………………

RSS 2.0 | Trackback | Comment |

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.